VITAJTE V RÍŠI FRAKTÁLOV

Fraktály majú zvláštnu moc.

Vedia preniknúť do hĺbky duše, zamieriť na problémy, poliečiť ranu a vyživiť novým, funkčným, zdravým ...

Tvorba fraktálov prináša: 

❀ RELAX
❀ TERAPIA / ODBLOKY 
❀ SEBAKAUČING
❀ OBJAVENIE TALENTOV
❀ KREATIVITA / KULTIVÁCIA 

Rada Vás týmto procesom prevediem."

~ Janka Sapietová

f r a k t á l y

živé energetické systémy

Fraktál je symbol nepravidelného tvaru, v ktorom je zároveň poriadok. Je to forma, ktorá v každej svojej časti, odráža celok. Naše telo je jeden veľký fraktál, v ktorom sa odráža univerzum ... Pri kreslení fraktálnej kresby vykresľujeme časť seba samých.

f r a k t á l o v a n i e

je umelecké práca s fraktálmi, ich tvorba, terapia

Fraktálovanie je proces. Ide o spoznávanie fraktálov ako takých, o pochopenie ich významu, o využitie ich účinkov.

K tvorbe fraktálov môžeme pristupovať

1/ ako k relaxačnej technike, kedy si príjemne oddýchneme

2/ ako k umeleckej činnosti, kedy vytvárame nádherné obrazy

3/ ako k hĺbkovej terapeutickej metóde, kedy nastupuje proces čistenia, odblokovávania a uzdravovania.

Teším sa, že fraktálujeme spolu 🙂

referencie:

Popravde, vôbec som nečakala, že je možné vyčítať z mojich kresieb, takú spätnú väzbu, ako mi Janka napísala. Diagnostika mojich kresieb mi potvrdila, že moje nadšenie pre fraktálne kresby má svoj hlboký dôvod a vo všeobecnosti v nej vidím obrovský potenciál aj pre seba.
Iveta Liptáková absolventka náročného terapeutického cyklu
Tak to oči vyvaľujem čo všetko je možné z obrázkov prečítať. Je to jediná aktivita, ktorú som dokázala robiť systematicky podľa pravidiel. Vlastne žiadny kurz osobného rozvoja ma tak nepohltil ako fraktálna kresba. Toto si z celého procesu hlavne odnášam - čo všetko je možné, keď na niečom pracuješ dielik po dieliku. Ďakujem za Tvoje sprievodcovstvo Jani. ❤
Lenka Halásováabsolventka náročného terapeutického cyklu

LEKTORKA FRAKTÁLNEJ KRESBY

Janka Sapietová absolvovala:

METÓDA fraktálnej kresby AUTOPORTRÉT DUŠE ❃ UMELECKÁ fraktálna kresba ❃ ANALÝZA fraktálnej kresby ❃ FRAKTÁLNY CYKLUS pre pokročilých ❃ fraktály RUKA ZDRAVIA ❃ AUTONÓMNY korekčný cyklus