FIREMNÉ MANDALY - SRDCE FIRMY

dielo obsahuje certifikát originality a zámer, pre ktorý je tvorený. 

FIREMNÁ MANDALA
je umelecké vyjadrenie hodnôt, cieľov a kultúry spoločnosti, alebo smeru a dosahu konkrétnych projektov.

HĽADÁTE ORIGINÁLNY DAR?

Obdarujte majiteľa firmy, spoločníka,
priateľa podnikateľa, či teamovú skupinu unikátnym obrazom.

Ponúkam unikátne firemné mandaly - SRDCE FIRMY.

Sú to energetické vysokovibračné žiariče so zakomponovanými kódmi spoločnosti, ako samostatnej entity, v prepojení
s osobnými energiami zakladateľa/majiteľa/riaditeľa spoločnosti. 

Pred tvorbou je nutná hlbšia konzultácia zadávateľa objednávky pre objasnenie zámeru vyžarovania mandaly.

FIREMNÁ MANDALA môže mať funkciu:

✓ harmonizačnú (kultivovanie medziľuďských vzťahov vo firme)

✓ ikonickú (nanapodobiteľnosť/bezkonkurenčnosť firmy)

✓ ziskovú (prosperita, pritiahnutie hojnosti)

✓ štartovaciu (štart novej spoločnosti, spúšťanie nového projektu)

✓ stabilizačnú (ukotvenie, udržateľnosť, spokojnosť)

✓ vítaciu (vhodná pre uvítacie priestory - s očistnou funkciou)

Celkový vzhľad firemnej mandaly je prepojením jednotlivých prvkov do umeleckého obrazu, ktorý vizualizuje charakter a identitu spoločnosti. Je to nielen symbolický obraz, ale aj nástroj na posilnenie firemnej kultúry, hodnôt a cieľov a na vytvorenie pocitu jednoty a spolupatričnosti medzi zamestnancami.

Súčasťou takéhoto krásneho darčeka je analýza firmy podľa zakladateľských dokumentov a charakteristika osobných energií vedenia spoločnosti (resp. osoby zodpovednej za projekt), ich vzájomná interakcia a odporúčania pre zharmonizovanie a nápravu prípadných disharmónií.

Hotové dielo obsahuje certifikát originality.