RODINNÉ MANDALY - MOZAIKA DUŠÍ

dielo obsahuje certifikát originality a charakteristiku členov rodiny 

RODINNÁ MANDALA
je symbolické vyjadrenie rodinnej dynamiky a vzťahov medzi členmi rodiny.

HĽADÁTE ORIGINÁLNY DARČEK?

Obdarujte priateľov/rodinu/známych mandalou.

Ponúkam unikátne autorské rodinné mandaly
tzv. MOZAIKU DUŠÍ.

Sú to energetické žiariče obsahujúce osobnú energiu všetkých členov rodiny v zharmonizovaných väzbách.
Mandaly maľujem podľa dátumu narodenia jednotlivých členov rodiny a ďalších osobných údajov s vloženým požadovaným zámerom. Tieto hodnoty umelecky pretavujem na plátno
a súčasne do obrazu vkladám harmonizačné prvky.

Celkový vzhľad rodinnej mandaly je prepojením jednotlivých prvkov do harmonického celku, ktorý vizualizuje silu rodinnej jednoty a vzájomnej podpory. Je to nielen symbolický obrázok, ale aj nástroj na posilnenie rodinných väzieb a upevnenie spoločnej identity.

Súčasťou takéhoto krásneho darčeka je analýzy osobných čísiel členov rodiny, objasnenie vzájomných interakcií a odporúčania pre zharmonizovanie a nápravu prípadných disharmónií.

Hotové dielo obsahuje certifikát originality.