PARTNERSKÉ MANDALY - SÚHRA DUŠÍ

dielo obsahuje certifikát originality a charakteristiku členov rodiny 

PARTNERSKÁ MANDALA
je symbolické vyjadrenie rodinnej dynamiky a vzťahov medzi členmi rodiny.

HĽADÁTE ORIGINÁLNY DARČEK?

Obdarujte párik vám blízkych ľudí partnerskou/svadobnou mandalou.

Ponúkam unikátnu partnerské mandalu - SÚHRU DUŠÍ.

Je to silný energetický žiarič vzájomného prepojenia dvoch ľudí.
Obraz tvorím podľa dátumu narodenia a ďalších osobných údajov oboch partnerov s vloženým požadovaným zámerom. Tieto hodnoty umelecky pretavujem na plátno a ak je potrebné, do obrazu vkladám harmonizačné prvky.

PARTNERSKÁ MANDALA je vhodná:

✓ pre snúbencov (ako unikátny svadobný dar)

✓ pre životných partnerov (oživenie, zvýšenie dynamiky vo vzťahu, alebo naopak harmonizáciu rozporov, vzájomné pochopenie sa)

✓ pre akýkoľvek vzťah 2 ľudí (životní partneri, rodič/dieťa, kolegovia, šéf/zamestnanec, ...)

Partnerská mandala je prepojením jednotlivých prvkov osobností dvoch ľudí do harmonického celku, ktorý vizualizuje jedinečnosť ich vzťahu. Je to nielen symbolický obrázok, ale aj nástroj na posilnenie a upevnenie vzájomnej lásky, či rešpektu, dôvery, porozumenia, inšpirácie a podpory.

Súčasťou takéhoto krásneho darčeka je analýzy osobných čísiel oboch zainteresovaných, vysvetlenie istých zákonitostí daných pre ich osobnostné črty, pochopenie prejavov v správaní a prijatie dedičných kotiev, ktoré ovplyvňujú ich životy. Prikladám aj praktické rady a odporúčania pre zharmonizovanie a nápravu prípadných disharmónií.

Hotové dielo obsahuje certifikát originality.